Traceerbaarheid

De eerste stap in ketenmanagement is vaak het in kaart brengen van die keten. Het willen weten welke bedrijven, producten en processen deel uitmaken van de keten en in welke relatie zij tot elkaar staan. ChainPoint kan deze informatie tot in elke gewenste mate van detail vastleggen.

Daarnaast willen merkhouders en retailers vaak weten welke producten, in welke hoeveelheden, welke weg door de keten afleggen. En in geval van afwijkingen wil men die weg kunnen natrekken om ook andere, mogelijk betroffen leveringen te isoleren. Met ChainPoints Tracking & Tracing is deze informatie op een overzichtelijke wijze beschikbaar.

Traceability_ChainPointVoordelen van traceerbaarheid

  • Verhoog de integriteit van uw keten
  • Volg producten terug naar hun bron
  • Volg producten van herkomst tot consument
  • Beperk het risico van incorrecte etikettering
  • Verhoog de effectiviteit van audits met behulp van real-time data
  • Analyseer snel geaggregeerde data in crisissituaties met betrekking tot herkomst en (proces)kwaliteit