Supply Chain Analytics

Ten aanzien van de keten hebben managers vaak meerdere langere-termijndoelen, zoals doelen m.b.t. kwaliteit en duurzaamheid. Bij voorkeur controleren zij de ontwikkeling aan de hand van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) gebaseerd op geaggregeerde ketendata. Naast zeer uitgebreide, flexibele en geautomatiseerde rapportage-functionaliteit biedt ChainPoint de mogelijkheid van gepersonaliseerde dashboards. Hiermee kunnen verschillende functionarissen verschillende aspecten van de keten real-time volgen, op PC of mobiele apparaten.

Sustainability analytics - ChainPoint

Maar zo nu en dan willen managers verder kijken dan de vooraf gedefinieerde kengetallen. Zij willen bijvoorbeeld naar trends en hun oorzaken en gevolgen zoeken. Bovendien willen zij leveranciers, regio’s, producten etc. eenvoudig met elkaar vergelijken en daaruit best practices afleiden. Met de implementatie van Self-Service Business Intelligence in ChainPoint is de gebruiker niet langer aangewezen op gespecialiseerde IT collega’s. Zonder speciale opleiding kan nu op elk gewenst moment de keten worden onderzocht vanuit talloze perspectieven.

Voordelen Analytics

  • Beoordeel de (duurzaamheids)impact van uw keten
  • Deel resultaten met uw ketenpartners en verbeter de samenwerking
  • Evalueer eenvoudig periodiek opbrengsten en resultaten
  • Ontdek kansen en bedreigingen in de verzamelde data, ook zonder hulp van IT-specialisten

Hoe krijgt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw Supply Chain?

We hebben hieronder vier stappen gedefinieerd welke u kunt nemen om data in uw supply chain te verzamelen en te analyseren.

Icon 1

Bepaal wat u wilt meten; minder is meer
Icon 2

Welke gegevens zijn al beschikbaar in uw supply chain?
Icon 3
Data capture – hoe kan ik de ontbrekende gegevens in de supply chain verzamelen?
Icon 4
Hoe kan ik deze gegevens analyseren en omzetten in informatie?

Om deze vier vragen te beantwoorden hebben we een solution paper geschreven: “Sustainability Impact Assessment: 4 steps to get insight”. Download het verslag gratis via de knop hieronder.