Onze supply chain oplossingen

Bedrijven in de toeleveringsketen, zoals boeren, handelaren, industrie, laboratoria, merkhouders en retailers, moeten steeds vaker samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken; bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kostenbesparingen. Betrouwbare managementinformatie, gebaseerd op data die in de hele keten is verzameld, speelt daarbij een cruciale rol. ChainPoint biedt de middelen waarmee u keteninformatie op eenvoudige, flexibele en schaalbare wijze kunt managen. Navolgende oplossingen geven u een indruk.

Connecting Supply Chains

Traceerbaarheid

De eerste stap in ketenmanagement is vaak het in kaart brengen van die keten. Het willen weten welke bedrijven, producten en processen deel uitmaken van de keten en in welke relatie zij tot elkaar staan. ChainPoint kan deze informatie…
Meer informatie
Sustainable agriculture - ChainPoint

Leveranciersmanagement

Regelmatige audits bij leveranciers is in veel gevallen niet genoeg voor het kwaliteits- en risicomanagement van een organisatie. Veel bedrijven controleren de geleverde producten bij procesingang of laten charges steekproefsgewijs…
Meer informatie
Data collection in the field using apps

Audit Management

Afnemers, branches, overheden en de publieke opinie stellen steeds hogere eisen aan producten. Maar hoe meer en specifieker de eisen die inkopers aan producten en leveranciers stellen, hoe kleiner het aantal aanbieders meestal wordt…
Meer informatie
Sustainability Analytics - ChainPoint

Reports & Supply Chain Analytics

Ten aanzien van de keten hebben managers vaak meerdere langere-termijndoelen, zoals doelen m.b.t. kwaliteit en duurzaamheid. Bij voorkeur controleren zij de ontwikkeling aan de hand van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)…
Meer informatie
Storytelling sustainability

Storytelling

Duurzaamheid, (voedsel-)veiligheid en kwaliteit zijn voor consumenten vaak niet-waarneembare of immateriële producteigenschappen. Daardoor kunnen consumenten in de winkel vaak moeilijk het ene product van het andere…
Meer informatie

Industrie oplossingen

ChainPoint is actief in vele industrieën, zoals levensmiddelen, veevoer, landbouw, groente & fruit en textiel. Ons softwareplatform kan gebruikt worden voor ketenverbetering en traceerbaarheid in iedere keten of voor iedere commodity. Bekijk onze oplossingen voor verschillende industrieën.

Sustainable cocoa supply chains - ChainPoint