Leveranciersmanagement

ChainPoint biedt een breed scala aan mogelijkheden om leveranciers en andere deelnemers in uw leverketens te integreren en te verbinden. Hierdoor worden zowel risico’s als kosten verlaagd. Voortdurende monitoring en evaluatie van uw supply chain geeft de beste verzekering tegen ongewenste verstoringen in uw leverketens.

Doorlopende monitoring van uw leveranciers

Regelmatige audits bij leveranciers is in veel gevallen niet genoeg voor het kwaliteits- en risicomanagement van een organisatie. Veel bedrijven controleren de geleverde producten bij procesingang of laten charges steekproefsgewijs onderzoeken door gespecialiseerde laboratoria. Daarmee beperken zij niet alleen de risico’s, maar krijgen zo ook meer inzicht in de prestatieniveaus van hun leveranciers. Door het aantal en soort tests van producten te variëren kunnen zij bovendien snel reageren op bijvoorbeeld nieuwe eisen, zoals nieuwe inzichten in de schadelijkheid van bepaalde residuen, of nieuwe bedreigingen, zoals plotselinge kwaliteitsproblemen met producten uit een bepaalde regio.

De waarde van ChainPoint

Met de module Leveranciersbeoordeling kunnen controleurs en laboratoria hun bevindingen efficiënt rechtstreeks in ChainPoint opslaan. Op basis van te selecteren rapporten over geaggregeerde testresultaten, bijvoorbeeld alle tests van één leverancier of één regio, hebben managers snel inzicht en kunnen de nodige maatregelen genomen worden.

Supplier_Management_ChainPoint_500-200pxVoordelen van leveranciersmanagement

  • Organiseer een continue bewaking en evaluatie van uw keten
  • Bewaak alle kwaliteits en/of duurzaamheidsindicatoren die van belang zijn voor uw merk en bedrijf
  • Evalueer en verbeter duurzaamheid door optimalisatie van uw inkoopbeleid
  • Werk in nauw contact met uw keten om producten en processen te optimaliseren
  • Verlaag kosten en risico’s over uw gehele leverketen

 

24/7 geïnformeerd

Gebruikers in ChainPoint met de juiste autorisaties beschikken over intuïtieve real-time dashboards met informatie over al hun leverketens. De dashboards zijn zelf te configureren, waardoor aan de meest uiteenlopende informatiebehoeften voldaan kan worden. Via ChainPoint Alerts, ons geavanceerde 24/7 data monitoring platform, worden automatisch waarschuwingen en informatiemeldingen gegenereerd, zodat u tijdig kunt reageren op verstoringen en andere gebeurtenissen in uw leverketens.

Sustainability analytics - ChainPoint