RTRS: Het verifiëren van duurzaamheid van begin tot eind in de keten

Het in 2006 opgerichte Round Table on Responsible Soy (RTRS) is een internationaal opererende organisatie, waarin diverse belangengroeperingen zitting hebben. RTRS promoot het gebruik en de productie van duurzame soja door de samenwerking met verschillende ketenpartijen en door het opstellen en beheren van een wereldwijd erkende standaard voor duurzame productie.

De RTRS standaard voor duurzame soja bevat o.a. eisen voor behoud van kostbare natuurgebieden, om best managment practises te promoten, om eerlijke werkomstandigheden te verzekeren en om landbezit te respecteren. RTRS heeft zowel een certificeringsschema voor de productie als een voor Chain of Custody aangelegd.

Logo RTRS

Het RTRS handelsplatform

Het RTRS handelsplatform, gebouwd op ChainPoint technologie, ondersteunt producenten en inkopers van RTRS gecertificeerde soja bij het verhandelen van RTRS-Credits en het registeren van de fysieke handel in RTRS-soja.

Het platform is eenvoudig te gebruiken en met slechts een paar handelingen kunnen belanghebbenden deelnemen aan de markt voor verantwoordelijke en door RTRS gecertificeerde soja. Hierdoor wordt de transparantie en de traceerbaarheid in de keten gewaarborgd. Bekijk de video hiernaast hoe het RTRS-platform werkt.

Het ChainPoint platform biedt RTRS de volgende functies:

  • Centrale registratie, monitoring en controle van gecerificeerde productvolumes door de hele supply chain.
  • Het Certificate Trading Platform, dat transacties tussen gecertificeerde productenten en de afzetmarkt mogelijk maakt.
  • Controles op duurzaamheidsclaims.
  • Managementrapportages.

Voor meer informatie over RTRS, ga naar: www.responsiblesoy.org