Duurzame cashewketens met het 3S platform

Logo 3S

Hoe 3S boeren verbindt en hun levensonderhoud verbetert
De vraag naar traceerbare en duurzame voedselketens groeit. ChainPoint faciliteert meer dan 100 ketens in meerdere sectoren. Eén van deze projecten verbetert de traceerbaarheid van de cashewnootketens, evenals het levensonderhoud van de Afrikaanse cashewnootboeren.

Cashewnoten worden voornamelijk geproduceerd door kleine boeren in Afrika, India, Vietnam en Brazilië. Momenteel wordt 40% van de cashewnoten geproduceerd in Afrika. Een samenwerkingsverband tussen belangrijke spelers in de cashewnootsector heeft een Management Informatie Systeem ontwikkeld en gelanceerd: Securing Sustainable Supply (3S, uitgesproken als Triple S), ontwikkeld om gezamenlijk de cashewnootketen te verbeteren.

3S Management Informatie Systeem

Het 3S Management Informatie Systeem, ontwikkeld door ChainPoint, wordt gebruikt om de impact en de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen en indicatoren in de cashewnootketen te meten. De output van het systeem zal worden gebruikt door opleidingsinstellingen en lokale ´business development´ organisaties, evenals deelnemende boerenorganisaties en bedrijven, om de duurzaamheidsverbeteringen in de cashewnootketen te controleren, te evalueren, aan te passen en te versnellen. Daarnaast zal de output ook worden gebruikt om de uitwisseling van werkmethoden en kennis te vergemakkelijken om het opschalen van collectieve actie te bevorderen.

Hoe werkt het?

Analytics

Het ChainPoint sofware platform, zowel online als offline beschikbaar, is geconfigureerd om alle relevante gegevens van cashewnoten vast te leggen en in strategische informatie om te zetten via geavanceerde analysemogelijkheden. Spelers in de cashewnootketen vertrouwen op ChainPoint Analytics om zeker te zijn van de meest recente informatie over hun transparante en traceerbare KPI’s.

  • "We are currently looking to systems beyond certification and 3S is the best we have seen so far."

    One of Europe’s largest retailers
  • The 3S platform, built on ChainPoint technology, is a true game changer to the cashew and nut business in general. It's a key tool for production improvement and traceability!

    Herman uit de Bosch
    FairMatch Support

ChainPoint delivers the following modules used to improve the sustainability of the cashew supply chain:

Icon 1 orange

Boerderij & Gewassenmanagement

Centraal in het 3S-systeem zijn de doelstellingen en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit en de productiviteit op gewas- en bedrijfsniveau evenals op aggregatieniveau van boeren. Een hogere kwaliteit en een hogere productiviteit op de boerderijen zal leiden tot een hoger inkomen voor de boeren en daardoor een hogere levensstandaard.
Icon 2 orange

Volledige ketentraceerbaarheid

Het mogelijk maken van traceerbaarheid door de gehele keten op product- als batch-niveau van alle toeleveringspunten in de keten, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts inclusief de totale levering per leverancier aan zijn klanten.
Icon 3 orange

Veilig en betrouwbaar

Het ChainPoint platform verwerkt alle gegevens en slaat ze op een veilige wijze op. Aangezien gegevens vertrouwelijk kunnen zijn, zorgt het systeem ervoor dat alleen diegene voor wie de data bedoeld is, toegang heeft tot deze informatie binnen het systeem.
Icon 4 orange

Interfaces

Bedrijven en organisaties die met het 3S-systeem werken en die gebruik maken van ERP of andere software, zijn elektronisch verbonden om automatisch gegevens uit te wisselen, zonder menselijke tussenkomst. ChainPoint’s deskundigheid in het verbinden van meerdere systemen en het gebruik van meerdere technieken is van vitaal belang voor een eenvoudige uitwisseling van gegevens.
Icon 5 orange

Business intelligence / Analytics

Geavanceerde ketenstatistieken stellen gebruikers in staat om de voortgang van KPI’s bij te houden en om maatstaven, dashboards, rapporten en waarschuwingen te genereren in geval van discrepanties.

ACi_logo_bigACAlogoIntersnack_Logo_NLOlamLogo logo_aholdTDG-logo

Steun kleinschalige boeren

Het trainen van kleinschalige boeren zal leiden tot verbeterde opbrengsten en een hogere kwaliteit van gewassen, die direct de levensstandaard van kleine boeren en de toekomstige levering van producten verbetert. Bedrijven en NGO’s vertrouwen op ChainPoint om dagelijks de resultaten van de opleiding en ondersteuning van kleine boerderijen te meten. In het ideale geval zullen de data over de opbrengst en kwaliteit van de grondstoffen in de keten worden vergeleken met opleidingsinitiatieven om erachter te komen wat het effect van de trainingen is geweest. Door het vastleggen van gegevens over kwaliteit en traceerbaarheid, kunnen merken consumenten binden op een overtuigende nieuwe manier. Met behulp van mobiele technologie kan het ontstaan van een product, met al zijn ingrediënten inbegrepen, worden gecommuniceerd naar klanten en belanghebbenden en zo de authenticiteit van uw merk te versterken.