Over ChainPoint

Bij ChainPoint geloven wij dat samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten cruciaal zijn voor de efficiënte productie van kwalitatieve, veilige en duurzame producten. ChainPoint is een uitstekend beveiligd, online softwareplatform voor het beheren en delen van informatie over producten, processen en leveranciers – van grondstof tot eindproduct. Met onze software en diensten helpen wij bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid, alsmede bij het reduceren van kosten en risico’s.

In de huidige globale economie zijn samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten sleutelfactoren. Omdat de wereldwijde vraag naar schaarse grondstoffen steeds verder stijgt, willen producenten en merkeigenaren de relaties met hun toeleveranciers uitbouwen en zo een continue toevoer van producten die aan hun eisen voldoen zeker stellen. Bovendien willen zij tegemoet komen aan de toenemende vraag naar transparantie en consumenten informatie geven over de herkomst, duurzaamheid en veiligheid van producten. Maar met uitsluitend geïsoleerde IT-systemen in een keten kunnen zij hierin onmogelijk voorzien, vooral niet bij zeer omvangrijke en complexe ketens.

Wereldwijd gebruikers en referenties

ChainPoint wordt inmiddels toegepast in zeer complexe ketens met tienduizenden leveranciers en partners. Het platform geeft organisaties als Univeg, RTRS (Round Table on Responsible Soy), GMP+, het Better Cotton Initiative en de vele aangesloten bedrijven meer inzicht in hun ketens en meer controle over hun producten.

Sustainable sourcing global commodities - ChainPoint

ChainPoint bouwt en implementeert innovatieve software-oplossingen voor efficiënte en duurzame supply chains, ten behoeve van alle ketenpartners. Samenwerking is echter niet alleen het eindproduct van onze activiteiten. Het zit in onze genen en karakteriseert de relatie met onze klanten: als verantwoordelijke, resultaat gedreven partners met respect voor mens en natuur.

Door systemen en data met elkaar te verbinden, maakt ChainPoint het management van de keten mogelijk. Een interface van web services, gebaseerd op open standaarden, garandeert een naadloze integratie van de IT-systemen van alle handelspartners. Het veilige, cloud-gebaseerde softwareplatform biedt o.a. informatiebeheer, traceerbaarheid, audit management, trading, ketenmonitoring en impactanalyse. Het systeem is bovendien uiterst flexibel. Ook de implementatie verloopt snel en eenvoudig en kan volledig op uw situatie worden afgestemd.

Creating sustainable and efficient supply chains is what we believe in.